2019-02-14 11:06:03

Junior ambasadori održali predavanje INSTITUCIJE EU

Na nastavi Politike i gospodarstva 7. veljače 2019. junior ambasadori, učenici 4. og Luka, Nikola i Karla su, u sklopu provođenja projekta Škola ambasador  Europskog parlamenta održali  predavanje učenicima 1. komercijalista, te im  prezentirali  institucije EU. Učenicima su približili osnove funkcioniranja institucija EU kao što su Europski parlament, Europska komisija, Vijeće Europske unije, Europsko vijeće i  Sud Europske unije. Junior ambasadori  su također objasnili i izbore za zastupnike u Europski parlament, koji se održavaju ove godine od 23. do 26. svibnja 2019. te ukazali na važnost izlaska, važnost  informiranja o kandidatima za Europski parlament, izvore podataka  te moguće posljedice neizlaska ili malog odaziva građana na izbore.

 Za učenike su pripremili i malu provjeru pojmova  Kahoot kvizom


Srednja škola Donji Miholjac