2019-02-15 07:01:10

Novi termin izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida !

Ovlašteni predavači Srednje škole Donji Miholjac i ove godine nastavljaju s provođenjem izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida ("održiva uporaba pesticida").

Sve poljoprivredne proizvođače i ostale korisnike sredstava za zaštitu bilja koji nisu pohađali izobrazbu o održivoj uporabi pesticida obavještavamo da će se provedba izobrazbe nastaviti i dalje u prostorima Srednje škole Donji Miholjac, a prema dogovoru i na terenu, pa ih pozivamo da ukažu povjerenje Srednjoj školi Donji Miholjac te da se prijave na izobrazbu.

Termini izobrazbe bit će prema dogovoru ovisno o broju predprijavljenih polaznika.

Prvi idući termin OSNOVNE IZOBRAZBE U MODULU ZA PROFESIONALNE KORISNIKE bit će od 11. - 13. 03. 2019. (ponedjeljak, utorak, srijeda) od 16:00 - 20:00 sati u prostorima Srednje škole Donji Miholjac (učionica broj 16 u podrumu).

Sve informacije o izobrazbi, prijavama i terminima i dalje možete pronaći na web stranici škole na linku: 

http://ss-donji-miholjac.skole.hr/odr_iva_uporaba_pesticida


Srednja škola Donji Miholjac