2019-03-11 12:59:00

Radionice izrade nakita

U sklopu svoga rada sekcija Kreativa održala je dvije radionice u kojima su učenicima predstavljene dvije tehnike izrade nakita od tekstila.

Prvu radionicu održala je  gđa. Anica Vučković  koja je učenicima pokazala tehniku izrade ruža od tkanina, nakon koje su učenici sami vježbali izradu cvjetova.

Drugu je održala pedagoginja Mirta Grozdanić-Falamić koja je pokazala izradu ogrlica od traka tkanina te dugmadi.

Obje tehnike pokazuju primjer ponovne upotrebe tkanine pa su ekološki prihvatljive.


Srednja škola Donji Miholjac