2019-05-17 11:24:34

Shema školskog voća ponovno odobrena

Srednja škola Donji Miholjac ponovno je uvrštena u odluku o odabiru škola za provedbu pratećih obrazovnih mjera Školske sheme:

· Organiziranje satova kušanja voća i povrća i/ili mliječnih proizvoda;

· Sjetva, sadnja i održavanje školskih vrtova;

· Posjet PG-u koje se bavi proizvodnjom voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda  (stočarske farme) i

· Predavanja – edukacija djece o poljoprivredi, zdravim prehrambenim navikama, lokalnim lancima opskrbe hranom, ekološkoj i održivoj proizvodnji i borbi protiv rasipanja hrane 

Provedba aktivnosti pratećih obrazovnih mjera Školske sheme, prema članku VI. Odluke regulirati će se Sporazumom između Ministarstva poljoprivrede i izabrane škole odnosno ustanove.


Srednja škola Donji Miholjac